DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ROSA NAVALES 

Educació nutricional i dietes per problemes digestius

Dieta FODMAPs i intoleràncies

 (50€/1,5h)

ANTONIO BERMEJO

Dieta per l'esport 

Dieta de control de pes 

ELISENDA RIBAS SURRIBAS 

Col. Núm. 22823-C 

Dietoteràpia (sucre, colesterol, triglicèrids, hipertensió, dolor,  infeccions, problemes digestius, problemes pell, pes, inflamacions, ...)  

1ª visita 50€ / Seguiment 30€