DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ELISENDA RIBAS SURRIBAS 

Col. Núm. 22823-C 

Dietoteràpia (sucre, colesterol, triglicèrids, hipertensió, dolor,  infeccions, problemes digestius, problemes pell, pes, inflamacions, ...)  

1ª visita 50€ / Seguiment 30€