DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ROSA NAVALES 

Educació nutricional i dietes per problemes digestius

Dieta FODMAPs i intoleràncies

 (50€/1,5h)

ANTONIO BERMEJO

Dieta per l'esport 

Dieta de control de pes

ELISENDA RIBAS 

Dietoteràpia (sucre, colesterol, triglicèrids, hipertensió, dolor,  infeccions, problemes digestius, problemes pell,...)  

Assessorament a la botiga: 30€

Consulta privada: 60€

(Les dues modalitats inclouen descomptes en la compra de suplementació: 1 producte 5% de descompte, 2 productes 10% de descompte i més de 3 productes 15% de descompte)