DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ROSA NAVALES 

Educació nutricional i dietes pel dolor (35€/h)

ANTONIO BERMEJO

Dieta per l'esport 

Dieta de control de pes

ELISENDA RIBAS 

Dietoteràpia:

              1ª sessió  (25€)

               seguiment (10€)

Aurículopuntura (15€)