ACUPUNTURA

ANTONIO BERMEJO 

Acupuntura general (50€/h)

Aurículopuntura (25€/40min) 

Especialitzat en tractaments d'acupuntura per la dona, fertilitat i embaràs


MIRIAM CAMPS

Acupuntura general (50€/h)

Especialitzada en tractaments d'acuputura per la dona, fertilitat i embaràs